wtorek, 7 stycznia 2014

Przeciętne wynagrodzenie w Rzeczpospolitej Polskiej w 2013 roku to 1851,31 PLN brutto


Komunikat z dnia 7 STYCZNIA 2014 roku
Urząd Statystyczny Instytutu Ekonomicznego
ul. Dolina Zielona 24a, 65-154 Zielona Góra, Poland. T:+48604443623 
Urząd Statystyczny informuje o przeciętnych wynagrodzeniach brutto w gospodarce Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2013.
Średnia wielkość przeciętnych wynagrodzeń brutto w roku 2013 wyniosła 1851,31 PLN brutto miesięcznie. Metodologię załącza się.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Czasem ze zdziwieniem odkrywam jak łatwo padamy ofiarami podejrzliwości i teorii spiskowych. Nauki ekonomiczne starają się te podejrzenia porządkować. W miejsce nieczystych sił proponują uważne spojrzenie na sytuację rynkową. Modele public choice theory pokazują że najsilniejsi aktorzy zabierają ze wspólnego budżetu najwięcej.
 
Niemiecki ekonomista Max Otte podaje przykłady branż które czerpią najwięcej z niemieckiego budżetu w erze kryzysu; są to najsilniejsze sektory: finansowy, motoryzacyjny i budowlany. Uczył o tym Mancur Olson, jeden z pionierów tej branży nauk ekonomicznych (public choice theory), która za pomocą metod ekonomii badała zachowania polityczne.

Scholastyka w naukach ekonomicznych jest tak silna niczym w średniowiecznym Kościele Katolickim- mówi Max Otte, praktyk rynków kapitałowych. Przez to wiele nowych teorii nie przebija się. Sam mam podobne problemy w Polsce. Bezowocnie na przykład próbuję zwrócić uwagę na błędne metodologie stosowane przez GUS. Dla przykładu, wnioskując z danych ZUS, średnie wynagrodzenie w polskiej gospodarce jest około dwukrotnie niższe. Średnia podstawa składek za 2012 to 1966,97 PLN [2] (i 1851,31 PLN za 2013 r., bez wliczania danych o 1,5 mln ubezpieczonych w KRUS, co jeszcze bardziej obniżyłoby te dane). Jest to suma dramatycznie inna niż podawana przez GUS (4111,69 PLN i inne kwoty przekraczajace 3,6 tys. PLN). [1]

Dokumenty GUS takie jak "Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2012 r." mogą zawierać proste błędy, nie wiadomo czy np. w polu "Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w zł" aby nie zapomniano dopisać w superskrypcie cyfry odnośnika do wyjaśnień metodologicznych. Dane o średnich zarobkach w gospodarce narodowej (3510 PLN w III kwartale 2012 r.) po prostu są podane bez odnośnika że dotyczą podmiotów bez firm do 9 zatrudnionych osób. Brak "zmieniającego wiele" przypisu to przykry błąd, stawiający działalność statystyczną GUS w dość przykrym świetle. Dziwne że mimo działalności całych witryn internetowych krytykujących działania GUS w sferze określania przeciętnych zarobków (jak np.http://www.sredniaplaca.pl/ ) nikt w owym urzędzie nie zadbał choćby o brak błędów w tak krytykowanym dokumencie.


Fot. Brak przypisu przy danych o średnim wynagrodzeniu. Printscreen dokumentu pt. "Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2012 r." on-line: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_i_wynagrodzenia_I-IIIkw_2012.pdf dostęp 14.02.2013


Można oczywiście mówić o teorii spiskowej, ale- jakoś nie jestem tego pewien. Może po prostu niedbałość? Po przekonaniu się u źródeł (biura Eurostat w Luksemburgu) że metodologia po prostu jest ustalana w celu umożliwienia szerszej porównywalności danych, mogę jedynie stwierdzić że polska gospodarka jest na tyle odmienna że swoją dominacją małej przedsiębiorczości, że metodologia stosowana przez Eurostat dla naszego kraju po prostu produkuje dane obejmujące 5,4 mln z 14,2 (dane wg spisu powszechnego) lub 15,9 mln (dane GUS) pracujących.


Dane GUS po prostu obejmują ok. 1/3 najlepiej zarabiających pracobiorców. Nie mają większego znaczenia i możnaby było w zasadzie przejść koło nich obojętnie, gdyby nie pewna tendencja polskich dziennikarzy do ich cytowania, mimo że pobieżna już lektura rodzi dla ekonomisty szereg wątpliwości metodologicznych.

Robert Gwiazdowski publikuje jeszcze inne wyliczenia, pomijając jednakże problem podstawy wynagrodzeń wg ZUS, przez co pod jego postem wywiązała się dyskusja. Niemniej, przedstawia inne przykłady wątpliwych praktyk GUS: " Średnie wynagrodzenie brutto wynosi obecnie coś około 3.600 zł. Nie interesuje ono ani pracownika, ani pracodawcy. Interesuje jedynie GUS i rachubę płac. Dlatego – jak usłyszałem niedawno od jednego z dziennikarzy – podawanie jego wysokości przypomina nieco podawanie długości członka razem z kręgosłupem.

Od 3.600 trzeba odjąć 351 zł i 36 gr. składki emerytalnej, 54 zł składki rentowej, 88 zł 20 gr. składki chorobowej, 279 zł 58 gr. składki zdrowotnej (NFZ), i 252 zł zaliczki na PIT. A pracodawca musi jeszcze zapłacić 654 zł i 84 gr. składki na ZUS i 91 zł i 80 gr. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łącznie pracodawca wydaje na pracownika 4.346 zł i 64 gr., a pracownik otrzymuje 2.574 zł i 86 gr. Różnica wynosi 1.771 zł i 78 gr. " [4]

Podobnych przykładów można mnożyć: dane o sprzedaży detalicznej obejmują markety i wielkie sieci dyskontów, ale nie mniejsze placówki, zatrudniające do 9 zatrudnionych. W przypadku kryzysu, gdy następuje substytucja droższych form zakupu tańszymi dyskontami, dane GUS, podawane przez dziennikarzy gospodarczych bez wyjaśniania zawiłości metodologii, równie dobrze mogą dowodzić większego tłumu w tanich sklepach dyskontowych (drogie delikatesy sieciowe wciąż należą w Polsce do rzadkości).

Oczywiście, ktoś podważający dane GUS jawi się dla wielu polityków czy dziennikarzy jako wierzący w spiskowe teorie oszołom. Tymczasem mało kto czyta metodologie badań i sprawdza, czy podawane dane mają odpowiednie przypisy. Podany przykład pokazuje że przypisów po prostu może brakować.


[1] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1786_PLK_HTML.htm
[2] http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1319&name=of130206.xls
[3] http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_i_wynagrodzenia_I-IIIkw_2012.pdf
[4] http://gwiazdowski.salon24.pl/487606,stypendium-demograficzneDane za 2013 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 195 496 233 552,38 zł 192 022 990 494,05 zł 3 473 243 058,33 zł 1 971 167 285 97,42 zł 1 586,40 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 17 718 887 538,48 zł 17 142 753 485,87 zł 576 134 052,61 zł 165 736 024 103,43 zł 1 416,91 zł
Razem rok 2008 20 505 255 463,16 zł 20 030 877 536,23 zł 474 377 926,93 zł 158 612 572 126,29 zł 1 729,97 zł
Razem rok 2009 21 043 236 086,14 zł 20 859 905 819,19 zł 183 330 266,95 zł 147 551 834 141,37 zł 1 936,62 zł
Razem rok 2010 22 397 507 184,45 zł 22 244 578 267,72 zł 152 928 916,73 zł 159 921 340 139,10 zł 1 905,44 zł
Razem rok 2011 15 111 796 047,45 zł 14 981 105 395,17 zł 130 690 652,28 zł 160 276 718 94,64 zł 1 937,17 zł
Razem rok 2012 8 018 508 059,61 zł 7 966 632 851,01 zł 51 875 208,60 zł 163 441 141 46,50 zł 1 966,97 zł
Razem rok 2013 10 462 632 628,42 zł 10 227 492 593,83 zł 235 140 034,59 zł 175 950 112 51,46 zł 1 851,31 zł
Razem rok 2014 222 118 837,18 zł 218 822 266,76 zł 3 296 570,42 zł 3 819 577 58,23 zł 2 130,14 zł
W tym Styczeń 2014 222 118 837,18 zł 218 822 266,76 zł 3 296 570,42 zł 3 819 577 58,23 zł 2 130,14 zł
Nr: 1364 z dnia 02-01-2014r. 222 118 837,18 zł 218 822 266,76 zł 3 296 570,42 zł 3 819 577 58,23 zł 2 130,14 zł
Redakcja: Departament Ubezpieczeń i Składek

Dane za 2012 r.


Źródło: Departament Ubezpieczeń i Składek, ZUS


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz